Gizlilik Politikası

Başlangıç

bilgisacar.com internet sitesi bilim, teknoloji ve bilişim dünyası üzerine haber ve yazıların bulunduğu bir paylaşım sitesidir.

Gizlilik Politikası

BilgiSacar‘da yayınlanan yazıların her hakkı saklıdır. Yayınlanan her türlü içerik paylaşımı, editörler tarafından denetim altında yayınlanmaktadır. Resmi kurum veya kişiler bilgi toplama amacıyla yayınlanan yazı ile ilgili kaynak (detay) öğrenme hakkına sahiptir, ancak bunu gizli tutma hakkını BilgiSacar elinde tutmaktadır. BilgiSacar‘da yayınlanmış olan bir yazıda, okuyucu kişinin herhangi bir hak ihlali vb. durumu tespit etmesi halinde iletişim sayfasından bunu site yetkilimize ileterek sorunu bildirip kaldırma isteminde bulunma hakkına sahiptir. BilgiSacar, telif hakkı ve kişi özgürlüklerine oldukça saygılı olup okuyucudan yana bir tutum izlemeye çalışacaktır.